آشنایی با انواع دندانه های تیغ اره نواری

تاریخ : 20 فوریه 2017

تیغ اره های نواری در انواع دندانه‌ها ارائه می‌شوند که با توجه به نوع کاربری نیازهای خاصی را برآورده می‌سازند. تنوع دندانه‌ها در فرم دندانه، توالی تکرار و نحوه واقع‌شدن دندانه بر روی تیغ می‌باشد.